Welkom bij de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Zuidwest-Drenthe

Zamel geld in voor uw vereniging of stichting
Ook in 2017 kunnen vereniging en stichtingen een donatie ontvangen via de Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank Zuidwest-Drenthe draagt het rijke verenigingsleven een warm hart toe. Jaarlijks stelt onze bank een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als ondersteuning van de lokale samenleving.
  
Door middel van stemmen bepalen de leden van Rabobank Zuidwest-Drenthe de hoogte van de donatie voor de deelnemende verenigingen/stichtingen.
  
Beschikbaar bedrag verhoogd tot €60.000!
Maar liefst 200 clubs uit Zuidwest-Drenthe hebben zich dit jaar aangemeld voor de clubkas campagne. Voor deze clubs hadden wij voorgaande jaren telkens een bedrag van € 50.000 beschikbaar. Het is mooi te zien dat het enthousiasme voor de Clubkas Campagne elk jaar groeit. Omdat er steeds meer clubs meedoen, hebben wij dan ook besloten dit bedrag te verhogen tot € 60.000.
 
We vinden het belangrijk dat leden van de bank invloed hebben op de hoogte van de donaties. Hoe meer stemmen uw vereniging/stichting haalt, hoe hoger de donatie. Er geldt een maximum opbrengst van € 1.000 per vereniging/stichting.
  
Verzorg uw eigen promotie
Onder ‘Promotie’ vindt u digitale promotiemiddelen zoals logo’s, advertenties en een Social Media Toolkit. Deze kunt u gebruiken voor promotie en publiciteit.
    
Stemperiode
Tot en met 14 oktober mogen alle leden hun stem uitbrengen op hun favoriete verenigingen of stichtingen. Bij de derde editie van ledenmagazine Dichterbij ontvangen deze leden vijf stemmen per adres. Ieder huishouden mag maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen.
  
Uitslag
Na de stemperiode publiceren we de uitslag op deze site.

Volg ons op: