Welkom bij de Rabobank Clubkas Campagne van Het Drentse Land

Zamel geld in voor uw vereniging of stichting
Ook in 2018 kunnen vereniging en stichtingen een donatie ontvangen via de Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank Het Drentse Land draagt het rijke verenigingsleven een warm hart toe. Jaarlijks stelt onze bank een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als ondersteuning van de lokale samenleving.
   
Door middel van stemmen bepalen de leden van Rabobank Het Drentse Land de hoogte van de donatie voor de deelnemende verenigingen/stichtingen.
   
Beschikbaar bedrag maar liefst €200.000!
Voor het gebied van (voorheen) Zuidwest-Drenthe was afgelopen jaar een bedrag van € 60.000 beschikbaar. Om de Clubkas Campagne van Rabobank Het Drentse Land een goede start te geven is maar liefst € 200.000 beschikbaar gesteld voor 2018. 
We vinden het belangrijk dat leden van de bank invloed hebben op de hoogte van de donaties. Hoe meer stemmen uw vereniging/stichting haalt, hoe hoger de donatie. Er geldt een maximum opbrengst van € 1.500 per vereniging/stichting.
   
Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk 22 juni aanmelden als vereniging of stichting om deel te nemen. Controleer hier of u voldoet aan de voorwaarden.
 
Stemmen werven
Eind juni ontvangen leden van Rabobank Het Drentse Land bij de Dichterbij 1 stemcode per adres. Zij mogen hiermee tot en met 31 augustus hun stem uitbrengen op hun 5 favoriete verenigingen of stichtingen. Ieder huishouden mag maximaal één stem op eenzelfde vereniging uitbrengen.
 
Verzorg uw eigen promotie
Onder ‘Promotie’ vindt u digitale promotiemiddelen zoals logo’s, advertenties en een Social Media Toolkit. Deze kunt u gebruiken voor promotie en publiciteit. Wij adviseren hier pas mee te beginnen rondom de start van de stemperiode.
   
Uitslag
Na de stemperiode wordt de uitslag bekend gemaakt tijdens de ledenvergadering op 1 oktober. Deelnemende verenigingen en stichtingen ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.

Volg ons op: