Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne
Wat is de stemperiode?
Wie kunnen stemmen?
Hoeveel stemmen kan ik uitbrengen?
Waar vind ik mijn persoonlijke stemcode?
Welk bedrag wordt verdeeld over de deelnemende clubs?
Hoeveel verenigingen en stichtingen nemen deel?
Wanneer wordt bekend gemaakt welk bedrag de clubs krijgen?
Ik heb geen code ontvangen.
Volg ons op: