Welkom

 

Onze bank onderscheidt zich door haar betrokkenheid bij de lokale maatschappij. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen in het verder helpen van onze regio, en onze wereld. En dat doen wij niet alleen in woorden, maar ook in daden.

 

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Regio Schiphol doneert vanuit het Coöperatiefonds en het Innovatiefonds. Daarnaast organiseren wij jaarlijks de Rabo ClubSupport.

 

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds van Rabobank Regio Schiphol doneert aan uiteenlopende maatschappelijke doelen. Vanuit het Coöperatiefonds ondersteunen we projecten die bijdragen aan de volgende thema’s, passend bij de strategie van onze bank:

  • Educatie
  • Food
  • Vitaliteit

De donatie kan een geldbedrag zijn, maar soms ook kennis of netwerkcontacten. De commissie Coöperatiefonds beoordeelt vier keer per jaar alle aanvragen.

 

Innovatiefonds

 

Het Innovatiefonds richt zich op economische en maatschappelijke activiteiten. Het fonds stimuleert initiatieven die bijdragen aan positieve ontwikkelingen in regio Schiphol.  Het Innovatiefonds steunt projecten met de volgende doelstellingen:

 

  • vernieuwende initiatieven stimuleren
  • kennis verzamelen en hulp verlenen
  • kennisoverdracht bevorderen

Wij nemen uitsluitend aanvragen in behandeling die via het digitale aanvraagformulier zijn ingediend.

 

Volg ons op: