Informatie en veelgestelde vragen

De opzet van de Rabobank Clubkas Campagne is op hoofdlijnen simpel: leden van Rabobank De Zuidelijke Baronie verdelen een gedeelte van het coöperatief dividend van de bank onder verenigingen en stichtingen, die met en door hun vrijwilligerswerk bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit in de lokale gemeenschap.

De hoofdlijn is duidelijk en past uitstekend binnen de kaders voor de besteding van het coöperatief dividend, zoals de ledenraad van Rabobank De Zuidelijke Baronie deze heeft vastgesteld. 

 

In april 2016 stelde onze ledenraad het nieuwe beleid vast over het financieel ondersteunen van verenigingen en stichtingen. Belangrijkste daarbij was dat de leden van de bank op een transparante manier de verdeling van het beschikbare budget bepalen (door stemming). De Rabobank Clubkas Campagne is daarom dé enige vorm van financiële ondersteuning.

 

De Rabobank Clubkas Campage in het kort

  • Verenigingen en stichtingen kunnen zich tot 1 maart 2018 aanmelden als deelnemer aan de Rabobank Clubkas Campagne 2017.
  • Als zij voldoen aan de gestelde criteria en voorwaarden presenteren wij hen definitief als deelnemers op deze website: deelnemers ontvangen de definitieve bevestiging van deelname medio maart 2018.
  • Voor deelnemers geldt dat zij de (bestaande) vormen van zichtbaarheid van de bank handhaven: zij ontvangen géén (extra) vergoeding hiervoor (bijv. voor vermelding op sponsorborden, op veldborden, in clubbladen/nieuwsbrieven, op websites, etc.).
  • Leden van Rabobank De Zuidelijke Baronie (die op 1 maart 2018 lid zijn) ontvangen op 4 april per post of e-mail een persoonlijke stemcode.
  • Van 4 tot en met 16 april kunnen zij via deze website - dus uitsluitend ‘digitaal’ - stemmen.
  • Leden krijgen 5 stemmen en dienen deze allemaal uit te brengen (maximaal 2 stemmen op één deelnemende vereniging of stichting).
  • Alle deelnemers ontvangen minimaal € 100,- en maximaal € 2.500,-, ongeacht het aantal stemmen dat de leden van de bank op hen uitbrengt.
  • Voor Corsobuurtschappen in Zundert (competitiedeelnemers) en plaatselijke (basis)scholen geldt een afzonderlijke regeling.

Meer informatie en veelgestelde vragen

Het antwoord op uw vraag niet gevonden? Of wilt u extra informatie?

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar bedrijven.dzb@rabobank.nl

 

Volg ons op: