De stemperiode is gesloten!

Stemmen was mogelijk van 4 tot en met 16 april. Stemmen is niet meer mogelijk. De uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne wordt bekend gemaakt tijdens de ledenavond op maandagavond 28 mei. Dit jaar dichtbij in uw eigen dorp of nabij gelegen dorp. Zet deze datum alvast in uw agenda! Meer info volgt later.

 

Waarom de Rabobank Clubkas Campagne? 

Om de lokale samenleving te versterken investeert Rabobank De Zuidelijke Baronie elk jaar een deel van haar winst - het zogenaamde coöperatief dividend - in het lokale verenigingsleven binnen de Zuidelijke Baronie. Ondersteuning waarmee Rabobank De Zuidelijke Baronie als coöperatieve bank de lokale leefbaarheid én vitaliteit versterkt. Zo geeft de bank verenigingen en stichtingen, die zich inzetten met én voor vrijwilligers, een financieel duwtje in de rug. En versterkt zo haar aandeel in een vitaal verenigingsleven met activiteiten op het gebied van sport, spel, jeugdwerk, hobby, cultuur, muziek, theater, dans, etcetera.

Versterken van vitaliteit én leefbaarheid

Rabobank De Zuidelijke Baronie introduceerde in 2015 de ‘Rabobank Clubkas Campagne’: een nieuwe en bijzondere 'extra' vorm van financiële ondersteuning voor het lokale verenigingsleven, vanuit het coöperatief dividend van de bank. Bijzonder omdat leden van onze ledenraad een belangrijke rol spelen bij de opzet en uitwerking en het bepalen van de voorwaarden en criteria van deze actie. En ook bijzonder omdat de leden van onze bank  bepalen hoe het beschikbare budget onder de deelnemers verdeeld wordt. Zodat dit budget terecht komt bij die 'doeleinden van plaatselijk en algemeen belang' die zij belangrijk vinden! 

 

Op deze website 

Op deze website treft u meer informatie aan over criteria, voorwaarden en uitsluiting en u krijgt antwoorden op veelgestelde vragen. Daarnaast bieden wij een 'toolkit' met digitale promotiemiddelen aan (met logo's, banners, etc.) die deelnemers kunnen gebruiken voor promotie en publiciteit. Vanaf 4 tot en met 16 april zetten we de stempagina open. Na bekendmaking van de uitslag publiceren we deze vanzelfsprekend op deze site.

 

Tot slot

Met de Rabobank Clubkas Campagne als centrale vorm van ondersteuning van de activiteiten en evenementen van verenigingen en stichtingen wil de bank meebewegen met de ontwikkelingen en behoeften binnen onze lokale gemeenschappen en het lokale verenigingsleven. Daarom evalueert de ledenraad samen met de directie van de bank ook na afloop van deze derde editie van de Rabobank Clubkas Campagne. Reacties, vragen, ervaringen, op- en aanmerkingen van zowel deelnemende verenigingen en stichtingen als leden zijn daarom erg belangrijk. U mag deze natuurlijk al tijdens de actie met ons delen: na afloop zullen wij een aantal leden en deelnemende verenigingen en stichtingen daarvoor benaderen.

  

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar bedrijven.dzb@rabobank.nl

 

Volg ons op: