Clubkas Campagne Rabobank Centraal Zuid-Limburg

Vitaal Centraal Zuid-Limburg

Rabobank Centraal Zuid-Limburg draagt het rijke verenigingsleven een warm hart toe. Jaarlijks stelt onze bank een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven als investering in een Vitaal Centraal Zuid-Limburg. Ook in 2018 kan uw vereniging een donatie ontvangen via de Rabobank Clubkas Campagne. Deze campagne vindt online plaats in mei. Door middel van stemmen bepalen de leden van Rabobank Centraal Zuid-Limburg de hoogte van de donatie voor uw vereniging.

 

Waarom de Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank Clubkas Campagne stelt uw vereniging in staat een donatie te verdienen. Dit jaar stellen we een bedrag van
€200.000,- beschikbaar. We vinden het belangrijk dat leden van de bank invloed hebben op de hoogte van de donaties. Hoe meer stemmen een vereniging haalt, hoe hoger de donatie.

 

Aanmelden

Medio maart ontvangen de verenigingen die in 2017 de Rabobank Clubkas Campagne gevoerd hebben een mail met daarin een code. Deze verenigingen zijn op basis van deelname in 2017 aangemeld. Tot en met 23 april 2018 is het mogelijk de gegevens van de vereniging te actualiseren.
  
Heeft uw vereniging nog niet deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne, lees dan eerst de voorwaarden op
deze pagina. Aanmelden kan vervolgens via deze link. Voor verenigingen bieden wij digitale promotiemiddelen aan zoals logo’s, advertenties en een Social Media Toolkit. Deze kunnen de verenigingen gebruiken voor promotie en publiciteit.

 

Stemperiode

Van 8 t/m 23 mei 2018 mogen alle leden (natuurlijke personen, die per 1 januari 2018 lid zijn van onze bank) hun stem uitbrengen op hun favoriete verenigingen. Leden ontvangen hun stemcode 8 mei per post. Na bekendmaking van de uitslag publiceren we deze medio juni op deze site.site.

 

  

Volg ons op: